สมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น
ฟรี  ค่าอบรม ค่าเอกสาร เลี้ยงรับรอง ตลอดโครงการ

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยพายัพ
ติดต่อ : โทร. 08-9631-5666 , 08-1885-7700
และ 053851478 - 86 ต่อ 407 (ในเวลาทำการ)

สามารถ Download ใบสมัครได้ ที่นี Click
แล้วส่งกลับใบสมัครมายัง
E-mail : nec@payap.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม